Projektu

Formula project

Projektu


Projekt FORMULA se snaží řešit zapojení dospělých studentů z našich sociálně a ekonomicky vyloučených komunit a jejich vývoj směrem "o krok nahoru" prostřednictvím jejich vzdělávání, v němž bude využívat mentory.

Rámec projektu tvoří dva jasné strategické výstupy:

  1. v obtížných ekonomických podmínkách vytvářet větší sociální začlenění tím, že se bude pracovat s dospělými z našich vyloučených lokalit,
  2. pomáhat našim studentům ke zvýšení kvalifikace, a tuto jejich i společenskou potřebu řešit poskytováním solidního poradenství.

Aktivity


Čtyři hlavní aktivity projektu:

  1. Každý partner bude identifikovat a vytvářet propojenou síť dospělých mentorů z řad studentů a jejich komunit z různých znevýhodněných oblastí.
  2. Vytvořit materiály a zdroje pro podporu zúčastněných mentorů.
  3. Vytvořit materiály a zdroje pro učící se organizace dospělých za účelem podpory dobrovolných poradců, pracujících s dospělými studenty.
  4. Vytvořit evropskou síť mentorů prostřednictvím partnerství projektu a mobilit tak, aby byla poskytnuta podpora partnerským/státním sítím

Vedoucí partner


Velká Británie
     SWAPWest: Scottish Wider Access Programme West

Partneři


Romunsko
     FORMARE STUDIA
Česká republika
     POE EDUCO, spol. s r.o.
Švédsko
     University of Malmö
Španělsko
     Foundation for Social Development (FDS)

Přidružený partner


Velká Británie
     Glasgow Caledonian University

Česky